Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Αντώνυμα 1


 • Αέναη # προσωρινή, στιγμιαία, παροδική
 • Ανεξίτηλα # εξίτηλα, παροδικά
 • Ειδεχθής # αρεστός, ελκυστικός
 • Έννομος # άνομος, παράνομος
 • Λαίλαπα # γαλήνη, ηρεμία, νηνεμία 

Συνώνυμα 1


 • Αδαής = άπειρος(χωρίς πείρα), ανίδεος
 • Αδυσώπητος = αμείλικτος, ανελέητος, σκληρός, βάναυσος
 • Αναλγησία = ασυγκινησία, αναισθησία, απονία
 • Αμαυρώνω = κηλιδώνω, στιγματίζω, εξαλύφω, σπυλώνω
 • Διηνεκής = διαρκής, συνεχής, αδιάκοπος
 • Ιταμός = αυθάδης, ορμητικός, αναιδής
 • Αδιάσειστος = ακλόνητος
 • Αχαλίνωτος = ανεξέλεκτος
 • Αφύπνιση = Ξύπνημα

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Δύο απίστευτα χαλαρωτικά κομμάτια...

Μουσική για ηρεμία... Μουσικές για απόλυτη χαλάρωση και κάθαρση του μυαλού...